Welcome to HUYENIELTS

Chương trình ưu đãi chào đón Giáng sinh 2021

Giảm 10% học phí các khóa học.

Giảm ngay 5% khi đăng ký học nhóm từ 2 người trở lên.


Foundation

18 buổi

Từ Vựng học thuật các chủ đề IELTS: Education, Sports, Travel, Work, Food, the Media, Environment, Healthcare, Crime and Law...

Ngữ Pháp cho IELTS: Verb Tenses, Modals, Conditionals, Relative Clauses...

PRE

32 buổi

Kĩ năng Nghe-Nói (Hội thoại và độc thoại), luyện tăng phản xạ nói.

Kĩ năng Viết đoạn ngắn (Benefits, Drawbacks, Solutions...)

Kĩ năng Đọc: giới thiệu 06 dạng câu hỏi Scan và Skim cho bài Đọc IELTS. 

 

INTENSIVE

60 buổi

Listening: 1 buổi / tuần, kéo dài 3.5 tháng.

Reading: 1 buổi / tuần, kéo dài 3.5 tháng.

Writing: 2 buổi / tuần, kéo dài 2 tháng.

 Speaking: 2 buổi / tuần, kéo dài 2 tháng.