Lộ Trình Học

 

  Khóa học Đầu vào Mục tiêu Số buổi Kéo dài Học Phí
1 Pre IELTS 3.5 - 4.0

bổ sung từ vựng + 

tăng phản xạ

25 2 tháng 3.500.000/khóa
2

IELTS INTENSIVE 

Nghe - Nói - Đọc - Viết 

(có thể chọn học 2 kỹ năng)

4.5 - 5.0 5.5 - 6.0

60b/4 kỹ năng

30b/2 kỹ năng

4 tháng

10.000.000 (4 kỹ năng)

5.000.000 (2 kỹ năng)

3 IELTS Advanced Nói 5.0 - 6.0 6.5 - 7.5

15b/1 kỹ năng

2.5 tháng

2.500.000 (1 kỹ năng)

4 IELTS Luyện đề Nghe - Đọc // Luyện đề Viết 5.0 - 6.0 6.5 - 7.5 8b/tháng   600.000/ tháng
6 IELTS Gia Sư         500.000/buổi

Địa điểm

17/29/46 Lạch Tray

Email: phambaohuyen@hotmail.com

Phone: 091.699.1290 - 094.354.0585