Lộ Trình Học

 

  Khóa học Đầu vào Mục tiêu Số buổi Kéo dài
1  Pre IELTS Không yêu cầu bổ sung từ vựng + ngữ pháp 25 2 tháng
2 IELTS Intensive  4.0 - 5.0 5.5 - 6.5 60 4 tháng
IELTS Intensive Cam kết 4.0 - 5.0 5.5 - 6.5 80 4 tháng
3 IELTS Advanced  5.5 - 6.0 6.5 - 7.5 30 2.5 tháng

Học Phí

 

                                                                                Khóa học Học Phí
1 Pre IELTS   3,500,000
2

 

IELTS Intensive trọn gói 4 kĩ năng  10,000,000
IELTS Intensive cam kết 6.0 (học chính + học phụ đạo) 12,000,000
IELTS Intensive Listening  2,500,000
IELTS Intensive Reading  2,500,000
IELTS Intensive Writing 2,500,000

IELTS Intensive Speaking 

2,500,000

3

IELTS Advanced

4,800,000

4

IELTS Gia sư (10 buổi/lần đóng)

5,000,000

Lịch học hiện tại (T4-5-6/2018)


Địa điểm

39/384 Lạch Tray

Email: phambaohuyen@hotmail.com

Phone: 091.699.1290 - 094.354.0585