Lộ Trình Học

 

  Khóa học Đầu vào Mục tiêu Số buổi Kéo dài Học Phí
1  Pre IELTS Không yêu cầu bổ sung từ vựng + ngữ pháp 25 2 tháng 3.500.000
2 IELTS Intensive Nghe Đọc Viết Nói 4.0 - 5.0 5.5 - 6.5 60 4 tháng 10.000.000
3 IELTS Advanced Viết Nói 5.0 - 6.0 6.5 - 7.5 30 2.5 tháng 5.000.000
4 IELTS Luyện đề Nghe Đọc 5.0 - 6.0 6.5 - 7.5 8b/ tháng   600.000
5 IELTS Gia Sư         500.000/b

Địa điểm

39/384 Lạch Tray

Email: phambaohuyen@hotmail.com

Phone: 091.699.1290 - 094.354.0585