HuyenIELTS tổ chức Nhóm tự học IELTS WRITING, dành cho các bạn đã học về cấu trúc bài viết và kiểm soát thời lượng viết bài cho nhanh hơn trước khi thi. Mỗi lần tự học sẽ được giáo viên phát đề Task 1+ Task 2 và được CHỮA cụ thể cho cả 2 bài viết.

 

Thông tin cụ thể liên hệ tại:

HuyenIELTS

17/29/46 Lạch Tray

SĐT: 0916991290