THÔNG TIN GIÁO VIÊN


 Phạm Bảo Ngọc Huyền

  • Bằng IELTS 8.5 bởi Hội Đồng Anh (British Council) năm 2016.
  • Bằng IELTS 8.5 bởi Chương Trình Phát Triển Quốc Tế Úc (IDP) năm 2012.
  • Bằng Tiếng Anh Cao Cấp (Certificate of Advanced English) từ trường Cambridge, Anh.
  • Bằng sư phạm quốc tế TESOL cấp bởi trường Global Leadership College, Canada.
  • Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.
  • Từng giảng dạy tại trường Đại Học Hàng Hải, Hải Phòng 2014 - 2016.

 


Phạm Bảo Thanh Huyền

  • Bằng IELTS 8.0 bởi Hội Đồng Anh (British Council) năm 2015.
  • Chứng chỉ dạy Tiếng Anh quốc tế (120- hour TEFL) do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.

  • Chứng chỉ dạy Business English (50 hours) do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.

  • Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.