Lớp bổ trợ kiến thức nền tảng về từ vựng và ngữ pháp cho học viên mất căn bản.

 

 

 

 

Khai Giảng tháng 8/2018

Lớp IELTS chuyên sâu 4 kĩ năng cho học viên chuẩn bị cho kì thi IELTS với mục tiêu điểm 5.5 - 6.5.

 

Khai Giảng tháng 8/2018

Lớp IELTS nâng cao kĩ năng Viết + Nói cho học viên có trình độ khá muốn đạt kết quả 6.5 - 7.5.

 

Khai Giảng tháng 9/2018

cùng với lớp Luyện Đề

Nghe Đọc

Lớp gia sư cho học viên có nhu cầu bổ sung kiến thức về từng kĩ năng cụ thể.

 

 

Tuyển sinh liên tục