Lịch Khai giảng cập nhật liên tục tại facebook:

https://www.facebook.com/Huyenielts/

Lớp bổ trợ kiến thức nền tảng về từ vựng và ngữ pháp cho học viên mất căn bản.

 

 

 

Lớp IELTS chuyên sâu 4 kĩ năng cho học viên chuẩn bị cho kì thi IELTS với mục tiêu điểm 5.5 - 6.5.

 

 

Lớp IELTS nâng cao kĩ năng Viết + Nói cho học viên có trình độ khá muốn đạt kết quả 6.5 - 7.5.

 

 

 

Lớp gia sư cho học viên có nhu cầu bổ sung kiến thức về từng kĩ năng cụ thể.