(Top 10 trung tâm luyện thi IELTS tốt nhất Hải phòng do TopList bầu chọn)

LUYỆN THI IELTS TẠI HẢI PHÒNG

Lớp học tương tác tích hợp nhiều hoạt động và trò chơi, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên. 

Giáo viên giàu kinh nghiệm, năng động và nhiệt huyết, hỗ trợ du học.

Chương trình học IELTS toàn diện từ cơ bản đến nâng cao, mục tiêu 5.0, 6.0, 7.0 IELTS.  

Cam kết đầu ra với từng khóa học. Truy cập khóa học online miễn phí.


huyenielts gallery