THÔNG TIN GIÁO VIÊN


 Phạm Bảo Ngọc Huyền

 • Bằng IELTS 8.5 bởi Hội Đồng Anh (British Council). (Reading: 9, Listening: 9)
 • Bằng IELTS 8.5 bởi Chương Trình Phát Triển Quốc Tế Úc (IDP). (Reading: 9, Listening: 9)
 • Bằng Tiếng Anh Cao Cấp (Certificate of Advanced English) từ trường Cambridge, Anh.
 • Bằng sư phạm quốc tế TESOL cấp bởi trường Global Leadership College, Canada.
 • Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.
 • Từng giảng dạy tại trường Đại Học Hàng Hải, Hải Phòng 2014 - 2016.

Phạm Bảo Thanh Huyền

 • Bằng IELTS 8.0 bởi Hội Đồng Anh (British Council). (Reading: 9, Listening: 8.5)
 • Chứng chỉ dạy Tiếng Anh quốc tế (120- hour TEFL) do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.

 • Chứng chỉ dạy Business English (50 hours) do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.

 • Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.

 • Sử dụng thành thạo 05 thứ tiếng.

Peñalver Sintes, Oscar

 • Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại Học University of Barcelona (Tây Ban Nha).
 • Kinh nghiệm 8 năm dạy tiếng Tây Ban Nha, dạy tiếng Anh giao tiếp.
 • Chứng chỉ dạy Tiếng Anh quốc tế (120- hour TEFL) do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.
 • Chứng chỉ dạy English for Young Learners (50 hours) do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.