Team members

 Phạm Bảo Ngọc Huyền

Facebook

 • Hiện đang là du học sinh ngành Master of Educational Studies tại đại học KU Leuven, Bỉ.
 • Bằng IELTS 8.5 bởi Hội Đồng Anh (British Council). 
 • Bằng IELTS 8.5 bởi Chương Trình Phát Triển Quốc Tế Úc (IDP). 
 • Bằng Tiếng Anh Cao Cấp (Certificate of Advanced English) từ trường Cambridge, Anh.
 • Bằng sư phạm quốc tế TESOL cấp bởi trường Global Leadership College, Canada.
 • Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.
 • Giảng dạy tại trường Đại Học Hàng Hải, Hải Phòng 2014 - 2016.

Phạm Bảo Thanh Huyền

Linkedin

Facebook

 • Hiện đang là du học sinh ngành Master of Educational Studies tại đại học KU Leuven, Bỉ.
 • Bằng IELTS 8.0 bởi Hội Đồng Anh (British Council). 
 • Chứng chỉ dạy Tiếng Anh quốc tế TEFL do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.

 • Chứng chỉ dạy Business English do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.

 • Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.

 • Sử dụng thành thạo 6 thứ tiếng.

Đào Thị Huyền

Facebook


Phạm Thu Trang

 • Bằng IELTS 8.0 bởi Hội Đồng Anh (British Council). 
 • Bằng C1 khung chuẩn CEFR Châu Âu.
 • Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy.  
 • Thủ khoa đầu vào Đại học ngành Sư Phạm Anh.


Chứng Chỉ giáo viên: