Phạm Bảo Ngọc Huyền

Facebook

 • Tốt nghiệp Postgraduate ngành International Teachers tại đại học Thomas More, Mechelen, Bỉ.
 • AEL Specialist Teacher tại trường quốc tế International School of Belgium 2022.
 • Bằng IELTS 8.5 bởi Hội Đồng Anh (British Council). 
 • Bằng IELTS 8.5 bởi Chương Trình Phát Triển Quốc Tế Úc (IDP). 
 • Bằng Tiếng Anh Cao Cấp (Certificate of Advanced English) từ trường Cambridge, Anh.
 • Bằng sư phạm quốc tế TESOL cấp bởi trường Global Leadership College, Canada.
 • Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.
 • Giảng dạy tại trường Đại Học Hàng Hải, Hải Phòng 2014 - 2016.

Phạm Bảo Thanh Huyền

Linkedin

Facebook

 • Tốt nghiệp Postgraduate ngành International Teacher tại đại học Thomas More, Mechelen, Bỉ.
 • Giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại trường công lập Ecole Fondamental Hamme Mille và trung tâm Kids and Us - Brussels - Bỉ.
 • Bằng IELTS 8.0 bởi Hội Đồng Anh (British Council). 
 • Chứng chỉ dạy Tiếng Anh quốc tế TEFL do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.

 • Chứng chỉ dạy Business English do trung tâm ITTT (International TEFL TESOL Training) cấp.

 • Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.

 • Sử dụng thành thạo 6 thứ tiếng.Chứng Chỉ giáo viên: