Khóa học Đầu vào Mục tiêu

Số buổi

(1 buổi học là 1.5 tiếng)

Kéo dài Học Phí
1

IELTS Foundation

 

 

Cải thiện

Từ vựng

+ Ngữ pháp

18b/ khóa

2b/ tuần

2 tháng 2.500.000/khóa
2

Pre IELTS

 

3.5 - 4.0

Làm quen kỹ năng IELTS

24b/ khóa

3b/ tuần

2 tháng

 

3.500.000/khóa
3

IELTS INTENSIVE 

 

Nghe - Nói - Đọc - Viết

 5.0 5.5 - 6.5

15b/ 1 kỹ năng

 

  2-4  tháng

3.000.000/ 1 kỹ năng

 

4

IELTS Drill

Luyện đề 

 

Nghe - Nói - Đọc - Viết 

 

5.0 - 6.0 6.5 - 7.5 4b/1 kỹ năng /tháng theo tháng

 

500.000/ 1 kỹ năng/tháng

 

5

IELTS Cấp tốc

>3.0 5.0-5.5 40b/khóa 2-4 tháng

8.000.000/cả khóa

6

IELTS Online

học 1-1

hoặc học nhóm

  Ôn tập theo nhu cầu học viên     350.000/buổi (Tutor >7.5)