Khóa học Đầu vào Mục tiêu

Số buổi

(1 buổi học là 1.5 tiếng)

Kéo dài Học Phí
1

IELTS Foundation

 

 

Cải thiện

Từ vựng

+ Ngữ pháp

18b/ khóa 2 tháng 2.500.000/khóa
2

Pre IELTS

 

3.5 - 4.0

Làm quen kỹ năng IELTS

32b/ khóa

2 tháng

 

4.500.000/khóa
3

IELTS INTENSIVE 

 

Nghe - Nói - Đọc - Viết

4.5 - 5.0 5.5 - 6.5

15b/ 1 kỹ năng

 

  2-4  tháng

3.000.000/ 1 kỹ năng

 

4

IELTS Drill

Luyện đề 

 

Nghe - Nói - Đọc - Viết 

 

5.0 - 6.0 6.5 - 7.5 12b/ 1 kỹ năng  3 tháng

 

1.500.000/ 1 kỹ năng

 

5

IELTS Cấp tốc

>3.0 5.0-5.5 40b/khóa 2 tháng

8.000.000/cả khóa

6 IELTS Gia Sư   Ôn tập theo nhu cầu học viên     400.000/buổi (Tutor >8.0)


Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.