Lộ Trình Học

 

  Khóa học Đầu vào Mục tiêu Số buổi Kéo dài Học Phí
1

IELTS Foundation

(Nội dung khóa học xem tại đây)

 

Cải thiện từ vựng

+ Ngữ pháp

18b/khóa 2 tháng 2.500.000/khóa
2

Pre IELTS

(Nội dung khóa Pre xem tại đây)

 

3.5 - 4.0

Làm quen các kỹ năng IELTS

25b/ cả khóa 2 tháng 3.500.000/khóa
3

IELTS INTENSIVE 

Nghe - Nói - Đọc - Viết.

(Nội dung khóa Intensive xem tại đây) 

 

4.5 - 5.0 5.5 - 6.0

15b/1 kỹ nắng

30b/2 kỹ năng

60b/ cả 4 kỹ năng

từ 2 đến 4 tháng

2.500.000 (01 kỹ năng)

5.000.000 (2 kỹ năng)

4

IELTS Luyện đề In-class

(Nội dung xem tại đây)

 

IELTS Luyện đề Online

(Nội dung xem tại đây)

5.0 - 6.0 6.5 - 7.5 10b/1 kỹ năng   10 tuần

 

1,000,000/ khóa (10 tuần)

 

5 IELTS Gia Sư   Ôn tập theo nhu cầu học viên     300.000/buổi (Tutor >8.0)
6 IELTS In a Nutshel   Tổng kết tất cả kiến thức cần thiết sát ngày thi 10 buổi / khóa   2.900.000/10 buổi

Địa điểm

17/29/46 Lạch Tray

Email: phambaohuyen@hotmail.com

Phone: 091.699.1290 - 094.354.0585