Chính sách học phí và các điều khoản

 

HuyenIELTS đảm bảo chất lượng giảng dạy cho học viên:

 •  Phương pháp dạy học phát huy tính chủ động của học viên,
 •  Giáo viên IELTS>7.5, có kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy,
 •  Lộ trình học rõ ràng chi tiết, bám sát học viên.

 

Thanh toán học phí:

Hoàn tất học phí 1 lần trước ngày khai giảng. Có 2 hình thức: Chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt tại trung tâm.

 

Cam kết đầu ra cho học viên:

 • Chỉ cam kết đầu ra đối với học viên học toàn bộ lộ trình (từ Foundation tới Drill).
 • Học viên tham gia 100% số lượng buổi học.
 • Học viên làm đầy đủ 100% các bài tập được giao trên lớp và bài về nhà.
 • BVN tuyệt đối không đạo văn dưới mọi hình thức.
 • Tích cực thảo luận bài và tương tác với thầy cô và các bạn trên lớp.

 

Học viên đủ điều kiện cam kết đầu ra: nếu kết quả sau khi thi không đạt mốc điểm, học viên sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí.

 

Quy định về bảo lưu hoặc chuyển nhượng học phí:

 •  Trong vòng 1 tháng đầu của khoá học, học viên có thể yêu cầu bảo lưu phần học phí còn lại của khoá học.
 • Học viên chỉ được bảo lưu hoặc chuyển nhượng 1 lần cho 1 khoá học.
 • Thời hạn bảo lưu tối đa: 3 tháng kể từ ngày yêu cầu bảo lưu có hiệu lực.
 • Phí bảo lưu: 500k.

 

Quy định học lại tại HuyenIELTS:

Học viên có thể học lại khóa học đã tham gia tại HuyenIELTS với điều kiện sau:

 • Đóng học phí = 50% học phí của khóa đã học, trước ngày học.
 • Cam kết đi học đầy đủ tất cả các buổi của khóa học mới đăng ký lại.
 • BVN làm đầy đủ tất cả các buổi của khóa học mới đăng ký lại.
 • Vượt qua kỳ thi cuối khóa với điểm số >50% của khóa học mới đăng ký lại.

 

Quy định hoàn lại học phí: 

Học viên CHỈ có thể được hoàn lại phí với điều kiện sau:

 • Thông báo cho HuyenIELTS 1 tuần trước ngày khai giảng.
 • Lý do chính đáng (tai nạn, chuyển nhà).

 

#HuyenIELTS Team